Tele2 B2S kampaania

Viisime Tele2e sotsiaalmeedia kanalites läbi back to school kampaania, mille eesmärk oli Tele2 koolipakkumistele tähelepanu pööramine. Selleks võtsime fookusesse lapsevanemate “tagasi kooli saatmise”, sest neil võib olla raske oma võsukeste modernsest keelest aru saada.

Klient

Kuidas?

Kampaania koosnes kahest etapist – slängi õpetusvideo ja vox populi stiilis video, kus uurisime tele2lastelt, palju nemad noorte slängi kohta teavad ning neile järgnenud tunnikontrollid. 

Esmalt avaldasime õpetusvideo, milles noor tele2lane võttis ette slängi ja estonglish’it täis noorukite teksti ning tõlkis selle ilusasse eesti keelde. Sellele järgnes vox populi stiilis slängi äraarvamise video, kus oma teadmisi slängist said tõestada ja täiendada tele2lased ise. 

Neile kahele videole toetudes avaldasime järgemööda kolm tunnikontrolli, milles palusime lahendada mõne slängiga seotud ülesande. Kõik ülesanded põhinesid kampaania varasemas etapis avaldatud videotel. Need, kes lahendasid kõik kolm tunnikontrolli edukalt, osalesid ka vinge auhinna loosimises.

Tulemused

Tele2 B2S kampaania sisutükid olid julged, uudsed ja noortepärased. Julge sisu saab alati sotsiaalmeedias tähelepanu ja vastukaja ning see kajastus ka tulemustes. 

Kampaania jooksul jõudsime ligi 200 000 inimeseni (unique users). Kõik sisutükid said märgatavat kaasatust kõikides kasutatud sotsiaalmeedia kanalites: Facebook, Instagram ja TikTok. 

Inimesed tundsid noorte slängi vastu huvi ning rääkisid kommentaariumites kaasa. Kampaania kõnetas nii nooremat kui ka vanemat generatsiooni, sest pakkus mõlema jaoks samastumise momenti. 

Eriti hästi toimis videosisu, kuhu olid kaasatud Tele2 omad inimesed, mis tõestab taaskord, et  päris sisu päris inimestega on see, mis inimesi kõnetab. 

Antud kampaania tõstis Tele2 kui brändi tuntust ja tõestas, et Tele2 on julgeb katsetada ning on ajaga kaasas käiv ja uudsete ideedega.

Tunnustus

Selle tööga teenisime Kuldumuna 2023 konkursil välja PR-kampaania kategoorias brändi sotsiaalmeedia kommunikatsiooni kuldmuna ja turunduskommunikatsiooni kategoorias sotiaalmeedia kampaania pronksmuna! Lisaks pääsesime shortlisti turunduskommunikatsiooni sotsiaalmeedia postituse kategoorias.